En betalningsanmärkning är en signal på att du inte har skött dina lån och betalningar. Den kan tex leda till att du inte får ta nya lån, skaffa lägenhet, arbete eller telefonabonnemang. Det är inte Kronofogdemyndigheten som utfärdar betalningsanmärkningar. Ordet betalningsanmärkning är kreditupplysningsföretagens samlingsnamn på ett stort antal uppgifter som de samlar in från olika håll och sedan använder vid kreditupplysning. Många av dessa uppgifter kommer från myndigheter, till exempel Kronofogdemyndigheten.

Källa: Kronofogdemyndigheten