Hos Kundfinans.se kan du låna upp till 3000kr på 15 minuter utan krångliga avtal eller dolda avgifter. Kundfinans.se ägs och drivs av IPP Sweden AB. Bolaget startade år 2000 och affärsiden är att tillhandahålla småkrediter till konsumenter som är i tillfällig kontant behov. Alla deras lån är på 30 dagar, inga avbetalningar är möjliga.

Återbetalning:
Lånet skall återbetalas i sin helhet inkl. upplägningsavgift inom 30 dagar. Återbetalning till angivet plusgiro eller bankgiro konto som framgår av skickad faktura. Lånet kan inte amorteras eller delbetalas.

Uppläggningsavgift:
Våra uppläggningsavgifter är lägre än bankernas och debiteras för att täcka kostnader för kreditprövning och administrativa arbeten.

Ansöknings kostnad:
Kostnad för låneansökan är 25kr+ev. trafikavgift. Avgiften debiteras i samband med sms ansökan. Avgiften debiteras endast en gång därefter ansöker ni under ”mina sidor” med erhållen PIN kod. PIN kod finner ni på fakturan.

Länk till: Kundfinans