Ansökan om skuldsanering ska göras på en särskild blankett hos Kronofogdemyndigheten. Det är viktigt att du fyller i ansökningsblanketten så fullständigt du kan. Det underlättar den fortsatta handläggningen och gör att det går fortare. Du lämnar in en ansökan om skuldsanering till det skuldsaneringsteam/kontor på Kronofogden som har hand om ditt län.

Källa: Kronofogdemyndigheten

Länk till: Kronofogdemyndigheten